RODO

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MARKAS S.C. z siedzibą w Wambierzycach, ul. Wiejska 46. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy portalem ogłoszeń towarzyskich a użytkownikiem w następujących przypadkach: 
 • obsługi i emisji dodanego ogłoszenia,
 • obsługi konta użytkownika, transakcji płatniczych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych ze stroną internetową,
 • obsługi zgłoszeń i reklamacji kierowanych przez adres e-mail lub formularz kontaktowy,
 • kontaktowania się z użytkownikiem w celach związanych ze świadczeniem usług
 • ustalenia, obrony oraz dochodzenia roszczeń,
 • monitorowania aktywności użytkowników,
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych,
 • zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania regulaminu portalu DUPANKO.pl oraz przeciwdziałania oszustwom oraz nadużyciom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,
 • obsługi dyspozycji przekazywanych administratorowi przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 • przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane osobowe użytkowników portalu internetowego DUPANKO.pl są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych ani też istotnie wpływać na ich sytuację.

III. Dane osobowe a umowa o świadczenie usług

 1. Do zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy portalem ogłoszeń towarzyskich a użytkownikiem a tym samym świadczenie usług wymagane jest podanie następujących danych:
 • nazwy konta, hasła, adresu e-mail, adresu IP,
 • w przypadku ogłoszenia z dowolnej kategorii - nazwy (tzw. nickname), wieku, wagi, wzrostu i innych cech wyglądu oraz upodobań (preferencji), nazwy miejscowości, numeru telefonu, adresu e-mail, znajomości języków obcych, treści anonsu, zdjęć.
 1. W przypadku braku podania którejś z powyżej wymienionych danych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy o świadczenie usług.
 2. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach (po zgłoszeniu reklamacji lub roszczenia) możliwość weryfikacji dodanego ogłoszenia oraz jego prawdziwości przed publikacją.
 3. Dopuszcza się konieczność podania dodatkowych danych osobowych niezbędnych np.: ze względów rachunkowych lub podatkowych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

IV. Prawa użytkownika

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy użytkownik portalu internetowego DUPANKO.pl ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W przypadku żądania zamiany dotyczącej danych osobowych stosowny wniosek należy skierować poprzez e-mail na adres: [email protected]

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników portalu internetowego DUPANKO.pl mogą być przekazane wyłącznie upoważnionym pracownikom administratora oraz podmiotom świadczącym usługi drogą elektroniczną, które zapewniają obsługę wiadomości SMS, płatności, hostingu, wykonujące usługi konsultingowe, prawne lub audytowe oraz wspomagające obsługę użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe użytkowników portalu internetowego DUPANKO.pl przechowywane są przez czas trwania umowy o świadczenie usług a także po jej zakończeniu w następujących celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz obsługi reklamacji,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (przez okres 6-ciu lat),
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • archiwizacyjnych (maksymalnie przez okres 5-ciu lat).
 1. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przechowywane są przez okres, w którym istnieje obowiązek do ich zachowania lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VII. Dane osobowe a Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Dane osobowe użytkowników portalu internetowego DUPANKO.pl nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Anonsów w bazie - 5590
Newsletter
Chcesz co tydzień otrzymywać
e-mail z najnowszymi ogłoszeniami?

Wybierz województwo...
...i zostaw nam swój adres e-mail
Serwis Dupanko.pl zawiera darmowe ogłoszenia towarzyskie i anonse erotyczne. Strona zawiera zdjęcia, filmy wideo i teksty o treści erotycznej, przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wchodząc dalej oświadczasz, że masz skończone 18 lat i dobrowolnie chcesz oglądać zamieszczone anonse erotyczne.